Kurser

Borgerens-hverdagsliv - Fysisk og mental trivsel for borgeren

Borgerens hverdagsliv - Netværk, fællesskaber og aktiviteter

Borgersamarbejde og fælles retning

Hvis du vil vide mere

Introduktion til pejlemærker for kvalitet i bostøtten

Sammenhæng og fleksibilitet i borgerens forløb